11 สำนักมาตตรฐานศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบเลขานุการ มหาวิทยาลัยสารคาม และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและงานเลขานุการ ระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2554 

Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All