ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ข่าว  : ข้อมูลเผยแพร่
เมื่อ  : ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


 

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

1. ไฟล์แบบ PDF             2. ไฟล์แบบ Word  

 

 

 เข้าชม : 2613


ข้อมูลเผยแพร่ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (ผศ.เสาวณี ใจรักษ์) 27 เม.ย. 2559
      คู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 8 พ.ค. 2558
      คู่มือควบคุมภายใน 14 มี.ค. 2555
      แบบฟอร์มการเขียน SAR 54 13 มี.ค. 2555
      เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 12 ม.ค. 2555New Document