ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ข่าว  : ข่าว สมศ.
เมื่อ  : ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


 ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 31 พ.ค. 54  เข้าชม : 547


ข่าว สมศ. 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 24 ก.ย. 2557
      สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพ สมศ 8 มี.ค. 2555
      หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 20 ม.ค. 2555
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 20 ม.ค. 2555
      ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 20 ม.ค. 2555New Document