ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน
บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online 3D)
 เข้าชม : 400


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 4 มิ.ย. 2561
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 2561
      ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2560New Document