ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


 
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน
บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online 3D)
 เข้าชม : 264


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2560
      แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D 25 ก.ค. 2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” 28 มิ.ย. 2560
      กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560New Document