ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 

โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

 

ดาวน์โหลด

1. กำหนดการ
 

2.  ใบสมัครหรือแบบตอบรับ
 

3.  การบ้านผู้เข้าอบรมเข้าชม : 37


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน 14 ก.พ. 2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 14 ก.พ. 2560
      โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 6 ม.ค. 2560
      แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 23 ธ.ค. 2559
      กำหนดการประเมินหน่วยงานระดับสถาบัน วันที่ 14-15 พ.ย. 2559 19 ต.ค. 2559New Document