ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
 
ทีมงานวิทยากร
 
    1.  ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  วิทยากรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
    2.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
    3.  รศ.พิษณุ  เจียวคุณ  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการ
 

2.  ใบสมัครหรือแบบตอบรับ
 

3.  การบ้านผู้เข้าอบรมเข้าชม : 384


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2560
      แบบฟอร์มการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 3D 25 ก.ค. 2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” 28 มิ.ย. 2560
      กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560
      กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 13 มิ.ย. 2560New Document