งานบริหารงานทั่วไป


รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

   
การประชุมปี 2563  
ครั้งที่ 1 / วันที่ 29 ม.ค. 2563  
ครั้งที่ 2 / วันที่ 28 ส.ค. 2563  
ครั้งที่ 3 / วันที่ 16 ธ.ค. 2563   
ครั้งที่ 1 / วันที่ 16 ธ.ค. 2563 
ประชุมหน่วยงานสนับสนุน
 
   
การประชุมปี 2562  
 ครั้งที่ 1 / วันที่ 8 ก.พ. 2562  
 ครั้งที่ 2 / วันที่ 14 มี.ค. 2562  
 ครั้งที่ 3 / วันที่ 29 เม.ย. 2562  
 ครั้งที่ 4 / วันที่ 30 ส.ค. 2562  
 ครั้งที่ 5 / วันที่ 20 ก.ย. 2562  
   
การประชุมปี 2561  
ครั้งที่ 1 / วันที่ 15 ก.พ. 2561
ครั้งที่ 2 / วันที่ 26 เม.ย. 2561
 ครั้งที่ 3 / วันที่ 21 ส.ค. 2561  
   
การประชุมปี 2560  
ครั้งที่ 1/26 เมษายน 2560  
ครั้งที่ 2/15 มิถุนายน 2560  
ครั้งที่ 3/13 กันยายน 2560  
ครั้งที่ 4/20 ธันวาคม 2560  
   
การประชุมปี 2559  
ครั้งที่ 1/10 มีนาคม 2559  
ครั้งที่ 2/15 มิถุนายน 2559  
   
การประชุมปี 2558  
ครั้งที่ 1/5 มีนาคม 2558  
ครั้งที่ 2/31 มีนาคม 2558  
ครั้งที่ 3/25 พฤษภาคม 2558  
ครั้งที่ 4/14 กันยายน 2558  
   
การประชุมปี 2557  
ครั้งที่ 1/10 มกราคม 2557  
ครั้งที่ 2/21 กุมภาพันธ์ 2557  
ครั้งที่ 3/30 เมษายน 2557  
ครั้งที่ 4/19 พฤศจิกายน 2557  
   
การประชุมปี 2556  
ครั้งที่ 1/23 มกราคม 2556  
ครั้งที่ 2/26 มีนาคม 2556  
ครั้งที่ 3/16 พฤษภาคม 2556  
ครั้งที่ 4/4 พฤศจิกายน 2556  
   
การประชุมปี 2555  
ครั้งที่ 1/19 มกราคม 2555  
ครั้งที่ 2/23 มีนาคม 2555  
ครั้งที่ 3/8 พฤษภาคม 2555  
   
การประชุมปี 2554  
ครั้งที่ 1/22 กุมภาพันธ์ 2554  
ครั้งที่ 2/1 พฤษภาคม 2554  
ครั้งที่ 3/24 พฤษภาคม 2554  
ครั้งที่ 4/27 พฤษภาคม 2554  
ครั้งที่ 5/10 มิถุนายน 2554  
ครั้งที่ 6/1 กรกฎาคม 2554  
ครั้งที่ 7/23 กรกฎาคม 2554  
ครั้งที่ 8/1 สิงหาคม 2554  
   
การประชุมปี 2552-2553  
ครั้งที่ 1/22 พฤศจิกายน 2552  
ครั้งที่ 1/4 กุมภาพันธ์ 2553  
ครั้งที่ 2/25 พฤษภาคม 2553  
ครั้งที่ 3/16 กันยายน 2553  
ครั้งที่ 4/22 ตุลาคม 2553  
ครั้งที่ 5/2 ธันวาคม 2553  
ครั้งที่ 6/3 ธันวาคม 2553  
ครั้งที่ 7/4 ธันวาคม 2553  

 

 

รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานฯ

  

   
 การประชุมปี 2563  
ครั้งที่ 1/23 เม.ย. 2563  
ครั้งที่ 2/9 พ.ค. 2563  
ครั้งที่ 3/24 ก.ย. 2563  
   
 การประชุมปี 2562  
ครั้งที่ 1/10 ก.ค. 2562  
ครั้งที่ 2/26 พ.ย. 2562  
   
การประชุมปี 2561  
ครั้งที่ 5/26 มิ.ย. 2561  
ครั้งที่ 6/17 ส.ค. 2561  
ครั้งที่ 7/8 ต.ค. 2561  
ครั้งที่ 8/21 พ.ย. 2561  
   
การประชุมปี 2559  
ครั้งที่ 1/15 ม.ค. 2559  
 ครั้งที่ 2/2 มี.ค. 2559  
 ครั้งที่ 3/20 พ.ค. 2559  
 ครั้งที่ 4/9 ก.ย. 2559  
   
การประชุมปี 2558  
ครั้งที่ 1/23 ม.ค. 2558  
 ครั้งที่ 2/2 มี.ค. 2558  
 ครั้งที่ 3/20 พ.ค. 2558  
 ครั้งที่ 4/10 ก.ย. 2558  
   
การประชุมปี 2557  
ครั้งที่ 1/14 ม.ค. 2557  
ครั้งที่ 2/17 ก.พ. 2557  
ครั้งที่ 3/8 เม.ย. 2557  
   
การประชุมปี 2556  
ครั้งที่ 1/5 เม.ย. 2556  
ครั้งที่ 2/31 พ.ค. 2556  
ครั้งที่ 3/6 มิ.ย. 2556  
ครั้งที่ 4/11 ก.ย. 2556  
ครั้งที่ 5/2 ต.ค. 2556  
ครั้งที่ 6/5 พ.ย. 2556  
ครั้งที่ 7/3 ธ.ค. 2556  

 New Document