ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

(ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 417


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 13 ก.ย. 2561
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 4 มิ.ย. 2561
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 2561
      ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561New Document