ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ข่าว  : งานประกันคุณภาพ
เมื่อ  : อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 

ดาวน์โหลด 

 เข้าชม : 429


งานประกันคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 13 ก.ย. 2561
      กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 4 มิ.ย. 2561
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 2561
      ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561
      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2561New Document