ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ข่าว  : ข่าวมหาวิทยาลัย
เมื่อ  : อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559


รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559เข้าชม : 1029


ข่าวมหาวิทยาลัย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 29 เม.ย. 2563
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 2 เม.ย. 2563
      แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 6 ก.พ. 2561
      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 26 ก.ค. 2559
      (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา 3 มี.ค. 2559New Document