ข่าวประชาสัมพันธ์


  

26 ส.ค. 2554 : ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานการประเมินตนเอง [ 26 ส.ค. 2554 ]
ข้อมูลพื้นฐานการประเมินตนเอง
25 ส.ค. 2554 : ประกาศ
ปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพฯ [ 25 ส.ค. 2554 ]
ปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
24 ส.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการประเมินภายนอกจาก สมศ. [ 24 ส.ค. 2554 ]
กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. (ปรับ 21 สิงหา 54)
11 ส.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) [ 11 ส.ค. 2554 ]
การรับการประเมินคุณภาพภายนอกวงรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554
4 ส.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอผู้รับผิดชอบเขียน "บทสรุปผู้บริหาร" ใน SAR ของ สมศ. [ 4 ส.ค. 2554 ]
ขอให้ผู้รับผิดชอบเขียน "บทสรุปผู้บริหาร" ใน SAR ของ สมศ. ทำการแก้ไข
4 ส.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
common Data Set [ 4 ส.ค. 2554 ]
common Data Set สมศ (Update)
31 ก.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อวารสารวิชาการ [ 31 ก.ค. 2554 ]
รายชื่อวารสารวิชาการ ที่ได้รับการรับรองโดย สมศ.
28 ก.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
(ร่าง) รูปแบบการเขียน SAR (สมศ.) [ 28 ก.ค. 2554 ]
(ร่าง) รูปแบบการเขียน SAR (สมศ.)
11 ก.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน [ 11 ก.ค. 2554 ]
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 2554
11 ก.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี [ 11 ก.ค. 2554 ]
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี 2554
7 ก.ค. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [ 7 ก.ค. 2554 ]
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
23 มิ.ย. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศถึงคณะ [ 23 มิ.ย. 2554 ]
ขอให้คณะนำเอาเอกสารมารวมไว้ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
20 มิ.ย. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำการศึกษา 2553 ณ วันที่ 13 พ.ค. 54 [ 20 มิ.ย. 2554 ]
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำการศึกษา 2553
20 มิ.ย. 2554 : ข่าวมหาวิทยาลัย
โปรแกรม Excel ช่วยประมวล IQA [ 20 มิ.ย. 2554 ]
โปรแกรม Excel ช่วยประมวล IQA


หน้าที่
1 2 3 4 5 6
7

New Document